Madeleine Timmermann – Zorg, Ethiek, Scholing, Advies

Introductie

Madeleine Timmermann

Madeleine Timmermann

Ruim vijftien jaar ben ik fulltime werkzaam geweest als wijkverpleegkundige. In 1996 ben ik theologie gaan studeren aan de Universiteit van Tilburg. Ik heb me gespecialiseerd in zorgethiek en ben in 2003 cum laude afgestudeerd. Daarnaast heb ik enkele jaren gewerkt als docent aan een ROC opleiding voor verzorging en verpleging. Op het terrein van (zorg)ethiek en omgaan met dementie heb ik diverse cursussen en lezingen ontwikkeld en gegeven.

Vanaf 2004 heb ik op parttimebasis vijf jaar onderzoek gedaan naar goede zorg voor mensen met dementie onder de bezielende leiding van prof. dr. Annelies van Heijst (menslievende zorg) en prof. dr. Andries Baart (presentie). Mijn promotie vond plaats in het voorjaar van 2010 aan de Universiteit van Tilburg.

Naar aanleiding van mijn onderzoek en de publicaties daarover geef ik door heel Nederland en Vlaanderen lezingen en scholingen op het gebied van zorg, ethiek en dementie.

Vanaf september 2011 ben ik ook werkzaam bij  Stichting Groenhuysen te Roosendaal. Ik ben verbonden als geestelijk verzorger aan hospice Roosdonck en locaties waar ouderen wonen en zorg krijgen en/of behandeld worden. Op basis van deze praktijkervaringen heb ik lezingen en scholingen ontwikkeld over palliatieve zorg en spiritualiteit in de dagelijkse zorgpraktijk.


Diensten

- Het geven van lezingen; toegesneden op diverse doelgroepen en onderwerpen op het gebied van goede zorg, ethiek, dementie, palliatieve zorg en spiritualiteit

 • professionele zorgverleners ( diverse disciplines en geografische spreiding van Leeuwarden tot Leuven)
 • mantelzorgers (o.a. alzheimercafes)
 • vrijwilligers
 • studenten ( college universiteit van Tilburg, masterclass Theologische Universiteit van Kampen / UvA)
 • leerlingen ( ROC’s)
 • cliëntenraden
 • management

- Het geven van scholingen en trainingen; ook in opdracht van een stichting of organisatie zoals:

 • sTimul zorgethisch laboratorium Moorseele (www.stimul.be)
  • ontwikkelen en uitvoeren van Learning Community Zorgethisch coach in samenwerking met Linus Vanlaere en Mieke Grypdonck

 • Stichting Presentie (www.presentie.nl)
  • Docent/trainer presentie in de verpleeghuispraktijk; in de concrete verpleeghuispraktijk krijgt presentie handen en voeten

 • Stichting HOOM (www.hoomondersteuning.nl)
  • Cursus ‘Omgaan met dementie’
  • Voor vrijwilligers in de thuissituatie
  • Voor vrijwilligers Steunpunten dementie
  • Voor mantelzorgers

- Het geven van advies; o.a. voor De Wever Tilburg: Project Video Interventie Ouderenzorg.

- Het uitvoeren van onderzoeksopdrachten;

 • Vanaf 1 april 2017 is het onderzoek gestart naar de kracht van rituelen. Het project ‘Palliatieve zorg en rituelen in de eerste lijn’ is een samenwerkingsverband tussen Groenhuysen/hospice Roosdonck, Netwerk Palliatieve Zorg Roosendaal, Bergen op Zoom, Tholen/werkgroep spiritualiteit, de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC en de Tilburg School of Humanities, department of Cultural Studies. Subsidie is verkregen van ZonMw in het kader van Palliantie. Looptijd 2 jaar.

 • Onderzoek naar Verwenzorg/CZ verwenzorgprijs (2016)
  • A. v. Heijst, P. Embregts, M. Hermsen, E. Kuis, M. Timmermann: Verwenzorg in het bijzonder; Uitgave btz vorm en regie.

 • Onderzoek  naar het effect van ervaringsgericht leren door een tweedaagse inleefsessie in het zorgethisch laboratorium sTimul, Moorseele, België. explorative study of experiences in sTimul (december 2011). Vanaf 2013 ben ik maandelijks in Moorseele/Kortrijk vanwege ontwikkeling en uitvoering van Learning Community zorgethisch coach.  Begin 2015  is de 2de Learning Community van start gegaan.  Onderzoek naar de effecten van deze duurzame vorm van leren zijn lopende.
  • L. Vanlaere, M. Timmermann, M. Grypdonck: “Pflegehandeln am eigenen Körper erfahren: `Ausgesetztsein´ in simulierten Situationen“, in: E. Conradi, F. Vosman (Hg.), Praxis der Achtsamkeit. Schulüsselbegriffe der Care-Ethik. Campus Verlag Frankfurt/NewYork, 2016.

 • In 2010 tot en met 2012 was  ik verbonden aan Hogeschool InHolland in Den Haag als projectleider van een RAAK-project in samenwerking met prof. dr. Anne Goossensen. Met een team van ervaren hulpverleners en docenten hebben we een aantal gerichte innovaties in de zorg voor mensen met Korsakov  ontwikkeld, onder andere omgaan met wil(on)bekwaamheid door beraad 7 dimensies.
  • M.Timmermann, A. Tijmense, F. Wolters, A. Goossensen, ‘Is het hij of ik?’ Wilsonbekwaamheid en grenzen bij Korsakovpatienten. Korsakovkenniscentrum/Hogeschool Inholland, 2012.
  • L. van Beemen, Th. Brinkman, M. Timmermann, A. Goossensen, Omgaan met agressie en Korsakov, Korsakovkenniscentrum/Hogeschool Inholland, 2012.

Promotieonderzoek aan de Universiteit van Tilburg

“Madeleine Timmermann is op woensdag 14 april 2010 gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg op het onderwerp Relationele afstemming. Presentieverrijkte verpleeghuiszorg voor mensen met dementie.” (zie persbericht).


Praatje vooraf aan officiële verdediging proefschrift

14 april 2010 UvT


Cover van het boek

Beschrijving van het boek Relationele Afstemming
Sommige mensen met dementie jammeren terwijl zij professionele zorg ontvangen in het verpleeghuis. Ze hebben het, in ieder geval op dat moment, niet naar hun zin, en veel professionals valt het dan zwaar hen zorg te verlenen. Wat is in die context goed om te doen en hoe kan de zorg beter? Deze vragen uit de alledaagse realiteit komen in dit boek aan de orde.

Vanuit de zorgethiek en presentietheorie is gekeken naar de zorg voor dementerenden met behulp van video-opnamen, afkomstig van een bestaande verbetermethode in de ouderenzorg, Video Interactie Begeleiding. De beelden laten oudere mensen zien die verbaal en non-verbaal hun ongenoegens proberen duidelijk te maken, samengevat in de kreten ‘au’, ‘kou’ en ‘help’. Vanuit de presentie wordt het lijden gethematiseerd en de vraag gesteld of deze jammerende mens serieus (genoeg) genomen wordt. Het vraagt om het openwrikken en het systematisch bevragen van vanzelfsprekendheden in de zorgroutine. Als hulpmiddel is een jammer- en responslijst samengesteld die gericht is op relationele afstemming tijdens de dagelijkse zorghandelingen.

Deze studie heeft een praktisch belang voor allen die betrokken zijn bij de zorgverlening aan (jammerende) mensen met dementie (zorgverleners, (para)medici, psychologen, geestelijk verzorgenden), en een theoretisch belang, omdat het gaat over goede zorg en de moraliteit ervan, en over het goede leven in de brede zin van het woord.

cover verdunde uitgave

Het boek is uitgegeven bij Lemma, nog verkrijgbaar als E-boek bij de uitgever: Boom

Vanaf najaar 2011 is het proefschrift ook in verdunde uitgave verkrijgbaar, inclusief website met filmfragmenten en kijkvragen. Deze verdunde uitgave (120 pagina’s) is geworteld in het orginele proefschrift, maar ontdaan van de ballast die een wetenschappelijke publicatie vereist.
Titel: Goede zorg voor mensen met dementie. Presentieverrijkte verpleeghuiszorg.

Het boekje is als E-boek verkrijgbaar bij  de uitgever Boom/Lemma.
ISBN: 978-90-5931-739-0


Tegen zeer aantrekkelijke prijs verkrijgbaar bij auteur!!!
info:  info@madeleinetimmermann.nl  


Publicaties & Interviews

In de boekwinkel vanaf najaar 2019

Handboek Zorgethiek in praktijk

Handboek Zorgethiek in praktijk

Mieke Grypdonck, Linus Vanlaere, Madeleine Timmermann

Het langverwachte handboek zorgethiek

De kwaliteit van onze zorg staat of valt met deze relatie van mens tot mens. Leidinggevenden, managers, verpleegkundigen en zorgdragers die de kwaliteit van zorg in hun organisatie willen bevorderen, maken ruimte voor relaties. Ze stellen zorgprofessionals in staat om op een open en intelligente manier in relatie te gaan. Dat doen ze vooral door ook zelf in relatie te treden met die professionals.

Dit boek helpt studenten en leidinggevenden om te groeien als 'zorgethisch coach'. Het concretiseert wat zorgethiek is en hoe mensen kunnen groeien in het verlenen van zorg. Het boek vertrekt daarbij steeds vanuit de realiteit waarin zorgpraktijken vandaag vorm moeten krijgen.

Klik hier voor meer informatie


Contact

info@madeleinetimmermann.nl

KvK te Breda: 20167767